Partnerid

Eestis

Haridus- ja teadusministeerium
Tallinna ülikool
Tartu ülikooli Euroopa kolledzh
Kodakondsus- ja migratsiooniamet
Tarbijakaitseamet
Integratsiooni sihtasutus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministerium
• BDA Estonia
Ameerika Ühendriikide suursaatkond Tallinnas
Poola Vabariigi suursaatkond Tallinnas
Tallinna linna haridusamet
DELFI
Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts


Euroopas

King Baudouin Foundation (Belgia)
The Hansard Society for Parliamentary Democracy (Suurbritannia)
Netherlands Helsinki Committee (Holland)
• Hollandi välisministeerium
• Foundation on Inter-Ethnic Relations (Holland)
Council for the Protection of Memory of Combat and Martyrdom (Poola)
• Constitutional and Legal Policy Institute (Ungari)
Vilnius Pedagogical University Social Communication Institute (Leedu)
Izglītības attīstības centrs (Education Development Centre - Läti)
• Hedmark University College (Norra)
Consumer Council of Norway (Norra)
• Latvian Methodical Association of Practical Subject Teachers(Läti)
• Vienna State College of Education (Austria)
• Levande Historia (Rootsi)
Helsinkin Yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (Soome)


Ameerika Ühendriikides

Center for Civic Education
• Indiana University Center for Social Studies and International Education
Open Society Institute (Avatud Eesti Fond)
International Foundation for Election Systems
National Endowment for Democracy
Street Law Incorporated
Constitutional Rights Foundation


Mujal maailmas

Yad Vashem (Iisrael)

Gordon College of Education (Iisrael)


Rahvusvahelised organisatsioonid

PHARE/TACIS Programme (Euroopa Liit)
OSCE
• UNDP
UNESCO
• Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Rememberance and Research


Koostöövõrgustikud, millesse JTI KHK kuulub

• CIVITAS International
CiCe (Children's Identity and Citizenship in Europe)
CCN (Consumer Citizenship Network)
DARE (Democracy and Human Rights in Europe)
EmRuCo (Empowering Rural Consumers)
European Civic Forum
NECE (Networking European Citizenship Education)
Politeia (European Network for Citizenship and Democracy)