UUDISED

***

Euroopa kodanikualgatus

Jaan Tõnissoni Instituut on kogu oma kolmekümneaastase tegevusaja jooksul aidanud aktiivselt kaasa Euroopa-idee teadvustamisele, levitamisele ja kinnistamisele Eestis. Oleme seda teinud mitmetes valdkondades, eriti palju hariduse sisusse ja õpetajakoolitusse panustades. Tundub, et olulised eesmärgid on Eestis meiegi kaasabil saavutatud. Euroopa-idee on aga elav ja arenev. JTI on veendunud, et meil on kodanike Euroopa, kuid see vajab, et kodanikud oleks haritud, teadlikud ja initsiatiivikad. Sestap toetame Euroopa kodanike harimise häid algatusi ja tegevusi. 

Soovitame tutvuda koolidele mõeldud õppevahendiga „Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu.“ See rikkalik materjal on leitav internetisaidil https://europa.eu/citizens-initiative/schools/eci-educational-toolkit_et, kus on teave selle kohta, kuidas esitatud materjalide kasutamisega alustada. Sealt saab ka inspiratsiooni oma ideede jaoks. Näiteks võiks algatuseks testidaoma teadmisi Euroopa kodanikualgatusest viktoriini abil.

 

***

Koostöö ministeeriumitega

Jaan Tõnissoni Instituut koos Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsiga pöördus 2022. aasta kevadel Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja Kaitsepolitseiameti poole palvega korraldada ühiskonnaõpetuse õpetajatele õppeüritus käesoleva hetke aktuaalseimatest probleemidest nende asutuste töös. 21. aprillil toimuski Välisministeeriumi ruumes infopäev õpetajatele. Väga rõõmustav oli, et korraldajate eneste eestvõttel kutsuti õpetajad 17. novembril taas infopäevale. Õpetajad on niisuguse initsiatiivi eest väga tänulikud. JTI avaldas soovi, et õpetajaid kutsutaks samade ametkondade poolt ka 2023. aasta kevadel uuesti teadmisi saama. 

***

Jaan Tõnissoni Instituut  kutsub sind Portugali!

Me kutsume sind, kliimamuutustest ja/või inimõigustest huvitunud kuni 30a noort võtma osa treening kursusest.

KUS & MILLAL?Erasmus+ projekti “Future is now” treening leiab aset Portos, Portugalis 29.10-04-11.2022.

KUI PALJU MAKSAB?Osavõtt - Tasuta
Toit, majutus ja edasi-tagasi reis, mille sina endale valid, makstakse kinni projekti poolt.
NB: Lennupiletit hüvitatakse tagantjärele. Esialgu peab piletid ise soetama ja siis saab raha hiljem peale reisiaruande esitamist tagasi.Loe infot lähemalt inglise keeles siit ››› https://drive.google.com/file/d/1dmJhMUA10TQjDq3p-AG5UQ4Cgh2vT20E/view?usp=sharing

KUIDAS OSA VÕTTA?Täida ära osavõtu ankeet siin ››› https://forms.gle/xeHjtT4wQDHu8xmY7

Peale ankeedi täitmist tasub jääda ootama vastust selles osas, et kas sa said programmile valituks.Ankeeti saab täita kuni 17.09

Kohtumiseni, loodetavasti Portos!

***

Projekti "Future is Now" seminar 29. juuni - 03. juuli Portos

Kujutage ette, sa oled tegelenud vähe projektidega, Erasmus+ teema ei ole 100% selge ja sa võtad osa sellisest asjast nagu APV (Advanced Preparatory Visit) Portugali linnas Portos. Mis sind kõike eest ootab?Sellised mõtted olid uuel Tõnissoni abistajal, Carl-Marcusel. Saabusin kohale meie kõigi ühisesse öömajja, kus ma leidsin esimesed jõudnud 2 organisatsiooni. Värskendav on näha, kuidas sinu ees seisab inimene, mitte email, valgel ekraanil vastu vaatamas. Tutvusime vaikselt üksteisega ja Porto võludega terve õhtu jooksul, seniks kuniks me kokku kogunesime Itaaliast, Kreekast ja Hispaaniast. Töö hakkas pihta järgmisel päeval. Läksime kohalikku konverentsi ruumi ja me tutvusime kõigega, mis oli projektis tähtis: eesmärgid, osavõtja profiil, organisatsioonide ülesanded jne. See oli üllatav, kui nobedalt kõik läks. Paljud sealsed olijad olid nõus sellega, et see tegi töö jutud palju efektiivsemaks, sest me ei pidanud lõpmatuseni saatma emaile ja tegema zoom kõnesid, et tutvuda programmi põhiinfoga. Meil läks suisa nii nobedalt, et me saime kõik asjad räägitud 3 tundi kiiremini, kui ette oli planeeritud meie kahe koosoleku päeva peale! Tänu APV'le me saame organiseerida palju kergemalt seda treening kursust inimõiguste ja kliimamuutuse osas mis hakkab leidma aset 29. oktoobrist 04. novembrini 2022. Ülejäänud vaba aega veetsime Portot uurides ja isegi rannal käies. Rannas vesteledes Inducariga, Porto organisatsiooniga ma õppisin, kuidas kahjuks Portugal kannatab kõige enam Euroopa riikidest kliima muutuste osas nagu kõrbestumise, metsa tulekahjude, tõusva mere taseme, tormide jpt all. Paneb mõtlema natukene. Portugal üksinda ei saa enda kliima probleemidega tegeleda, see on meie kõigi ülesanne, kui me ei taha, et keegi meist Euroopas kannataks. Aitäh Porto organisatsioon Inducar, et te organiseerisite midagi sellist!


 

 

***

25 Gruusia ühiskonnaõpetuse õpetajat Eestis õppereisil

27. juunist kuni 3. juulini viibis Eestis õppereisil 25 Gruusia ühiskonnaõpetuse õpetajat. Reis oli osa Välisministeeriumi rahastatud arengukoostöö projektist "Jätkusuutliku arengu (SDG) veebiolümpiaad Gruusia ühiskonnaõpetusele" ning sellel osalenud olid tublisti panustanud nii jätkusuutliku arengu temaatika väljatöötamisse Gruusias kui veebipõhise õpilasolümpiaadi läbiviimisse. Olümpiaadil osales üle kahe ja poole tuhande Gruusia õpilase. Eestis tutvusid külalised jätkusuutliku arenguga tegelemisega erinevatel tasanditel. Külastati Tallinna ülikooli, Tallinna 21. kooli, Riigikogu, Stenbocki maja, Kuusalu valda. Käidi ühepäevastel väljasõitudel Narva ja Tartusse - kummaski linnas oma jätkusuutlikkuse programmiga. Külaliste jaoks lisas kodusust Gruusia saatkonna külastamine ja kohtumine Gruusia suursaadikuga.

   

 

 

***

Projekti "Digital Transformation in Education for Democratic Citizenship" kohtumine

31. mail - 1. juunil toimus Brüsselis kolm aastat väldanud projekti "Digital Transformation in Education for Democratic Citizenship" partnerite viimane kohtumine. Projekt tunnistati edukaks mitte ainult projekts osalenute, vaid ka Euroopa institutsioonide esindajate poolt. Üks selliseid kohtumisi Euroopa institutsioonide esindajate osavõtul toimus 01. juunil Alam-Saksimaa esinduses Brüsselis.

 

 

 

***

Arengukoostööprojekti partnerkohtumine Tbilisis

Eesti Vabariigi Välisministeeriumi rahastatud arengukoostööprojekti „Jätkusuutliku arengu (SDG) veebiolümpiaad Gruusia ühiskonnaõpetusele" edenemise jälgimiseks ja saavutatu hindamiseks toimus 04.-07. mail Tbilisis partnerite kohtumine. JTI projektijuht pidas töökoosoleku CETF-i projekti töötajatega ja külastas Tbilisis kooli nr 55, kus õpilaste meeskond tutvustas oma senist projekti raames tehtud tööd. Gruusia regioonide õpetajatega peeti on-line töökoosolek.

  

Projekti toetab #ESTDEV #FromThePeopleOfEstonia

 

***

Lisandusi projekti "Digital Transformation in Education for Democratic Citizenship" eestikeelsetele materjalidele

Eesti keelde on lisaks varasematele projekti "Digital Transformation in Education for Democratic Citizenship" materjalidele tõlgitud ka soovitused poliitika kujundajatele.

 

***

Põhjamade Ministrite Nõukogu otsustas katkestada projekti "Baltic Environment Moot Court" (BEMC) rahastamise

Ukraina sõjast põhjustatud Force Majeure tõttu otsustas Põhjamade Ministrite Nõukogu katkestada projekti "Baltic Environment Moot Court" (BEMC) rahastamise, kuna lisaks Norra, Soome ja Eesti partneritele olid selles osalevateks ka Venemaa meeskonnad.  

 

***

Projektis "Baltic Environment Moot Court" (BEMC) osalejate esimene kohtumine Zoomis

27. jaanuaril toimus Põhjamade Ministrite Nõukogu rahastatud projektis osalejate esimene kohtumine Zoomis. Juhendajad ja need projektis osalevad õpilased, kellel oli võimalik vebinaril osaleda, nägid üksteist esimest korda. Arutati läbi kõik olulisem eelseivast projektitööst.

 

***

Projekti "Digital Transformation in Education for Democratic Citizenship" materjalide resümeed eesti keeles

Rahvusvahelise projekti käigus on valminud mitmed materjalid, mida on osalisriikides toimunud seminaridel jagatud. Valminud on kaheksa erineva digitaalse transformatsiooni valdkonda käsitlevat õppeotstarbelist brošüüri, käsiraamat koolitajale, soovitused poliitika kujundajatele ning "tööriistakast" ja äpp. Need materjalid on kõik inglise keeles. Siin on eesti keeles kättesaadavad erinevate väljaannete kokkuvõtted.

  

***

Projektile "Digital Transformation in Education for Democratic Citizenship" omistati 2021. aasta Grundtvigi auhind 

EAEA Grundtvigi auhinda antakse välja alates 2003. aastast. Sellega tunnustatakse ja tähistakse täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevat organisatsiooni või projektikonsortsiumit, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi rahvusvahelise täiskasvanuõppe projekti arendamisel. 2021. aastal pälvis Grundtvigi auhinna ka projekti "Digital Transformation in Education for Democratic Citizenship" konsortsium, kuhu kuuluvad Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB)(DE), Partners Bulgaria Foundation (BG), Centro per la Cooperazione Internazionale (IT),Rede Inducar, CRL (PT ), Education Development Center (LV) ja Jaan Tõnissoni Instituut.

 

***

Käivitus projekt "Baltic Environment Moot Court" (BEMC)

2021. aasta oktoobrist 2022. aasta augustini osaleb Jaan Tõnissoni Istituut Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahastatud projektis, mille käigus arendatakse noorte keskkonnateadlikkust ja oma kodanikuhoiakute kujundamise ning esitamise oskusi. Projekti juhiks on Norra Inimõiguste Akadeemia ning osalejad on lisaks Eestile veel Soomest ja Venemaalt. Projekti sisu on lihtne - kõik osalejad analüüsivad kodus põhjalikult ühte keskkonda puudutavat probleemi ja harjutavad selle võimalikke lahendeid erinevatest seisukohtadest kaitsma. Aktiivsemad õpilasüritused algavad 2022. aasta jaanuaris ning projekt lõppeb noorte jaoks 2022. aasta mais viiepäevase rahvusvahelise väitlusega Soomes.

JTI otsib projekti osalema eesti õpilasi. Sobilikus vanuses on 9., 10. või 11. klassi õpilased, kusjuures moodustatav võistkond ei pea koosnema ühe klassi õpilastest.

Projektis tegutsemise keel on inglise keel.

Osalemishuvi korral palun võtta õpilaste esindajal ühendust e-mailil sulev@jti.ee

 

***

Arengukoostöö projekti partnerkohtumine Tbilisis

27. ja 28. septembril 2021 toimus Tbilisis kuu alguses käivitunud Eesti Välisministeeriumi rahastatud projekti nr 113-2021-A „Jätkusuutliku arengu (SDG) veebiolümpiaad Gruusia ühiskonnaõpetusele" partnerite Jaan Tõnissoni Instituudi projektijuhi ja Gruusia Civic Education Teachers' Forum meekonna kohtumine. Kahepäevase töökohtumise eesmärk oli kõikide projekti etappide ja elementide põhjalik läbiarutamine. Külastati Eesti saatkonda Tbilisis, kus vesteldi saatkonna arengukoostööga tegelevate töötajatega.

 

Projekti toetab #ESTDEV #FromThePeopleOfEstonia

 

***

Projekti "Digital Transformation in Education for Democratic Citizenship" teavitusseminar 

24. septembril 2021 toimus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Erasmus+ projekti "Digital Transformation in Education for Democratic Citizenship" tutvustav seminar. Jaan Tõnissoni Instituut osaleb projektis koos partneritega Saksamaalt, Portugalist, Lätist, Itaaliast ja Bulgaariast. Lisaks projekti tutvustusele esitleti partnerite ühistööna valminud digitaalajastut käsitlevaid brošüüre, mida seminaril osalejad said kaasa võtta. (Inglisekeelsete brosüüridega on internetis võimalik tutvuda aadressil dttools.eu)

Seminaril toimus sisuline arutelu haridusest digiajastul. Eriti keskenduti õppekavale. Arutati, kas see täna veel suuresti paberdokumendiks peetav õppekava on ka tulevikus õpetamise ja õppimise alus, või muudab tehisintellekti areng siingi põhimõtteid? Muutused on võimalikud alates õppe planeerimisest kuni õpetamise tehnoloogiate ja õppematerjalideni ning lõpeks saavutatu mõõtmiseni ja pädevusakreditatsioonini. 

 

 

***

Projekti The Unsung Hero Dialogues - Promoting Solidarity and Diversity through Awareness and Policy Reform lõppkonverents

17. - 19. septembril 2021 toimus Saksamaal Erfurdis Euroopa kodanikuühiskonda "pildistanud" ja selle põhjal poliitikasoovitusi koostanud 18 kuud kestnud Erasmus+ projekti partnerite konverents, millega projekt ametlikult lõppes. Kõigi kuue partnerriigi esindaja arvamus oli, et projekti käigus kogunenud huvitav materjal väärib edasiarendamist. Seetõttu ollakse valmis taotlema uut rahastust ja koostööd jätkama. Jaan Tõnissoni Instituudist võtsid lõppkonverentsist osa instituudi juhataja ja Kodanikuhariduse keskuse juhataja.

  

 

***

Kodanikuhariduse keskus hakkab septembris ellu viima uut projekti

2021. aasta septembrist käivitub aastapikkune arengukoostööprojekt nr 113-2021-A „Jätkusuutliku arengu (SDG) veebiolümpiaad Gruusia ühiskonnaõpetusele", mida rahastab Eesti Vabariigi Välisministeerium. JTI Gruusia-poolseks parneriks on suurte kogemustega kodanikuhariduse alal tegutsev organisatsioon Civic Education Teachers' Forum (CETF). Leping on Välisministeeriumi ja JTI vahel alla kirjutatud ning partnerid on juba pidanud esimesed veebikoosolekud.   

 

***

Projekti The Unsung Hero Dialogues - Promoting Solidarity and Diversity through Awareness and Policy Reform kontaktkonverents

10. augustil oli võimalik korraldada projekti seni ainus kontaktüritus. Projekti ajakavas ette nähtud teavitusürituseks oli eesti kodanikuühiskonda käsitlenud konverents, mille teemaderingi oli auditooriumi huvides mitmekesistatud. Lisaks käimasolevast projektist teavitamisele kõneldi ka eesti kodanikuühiskonna ajaloost ja tänaste MTÜ-de tegevusest. Projekti ja selle tulemeid tutvustati nii sõnas kui kirjaliku jaotusmaterjali abil. Osavõtjatel oli võimalik täita eesti kolmanda sektori mõjukust hindav ankeet.

 /> <img src= 

 

***

Projekti The Unsung Hero Dialogues - Promoting Solidarity and Diversity through Awareness and Policy Reform veebiseminarid aprillis

Aprillis 2021 toimus rahvusvahelise projekti 6 kohalikku Eesti üritust. Covid19 piirangute tõttu viidi need läbi GoogleMeet keskkonnas. Juba 2020. aastal paluti Eesti kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatel vastata veebis projekti küsimustikule. Aprilli üritustel tutvustati Eesti andmete põhjal koostatud mitmekülgset kokkuvõtet töötamise kohta mittetulundusühingutes. Tutvustus oli sissejuhatuseks järgnenud mõttevahetusele Eesti vabaühenduste olukorra, soovide, probleemide, edulugude jm kohta, mis vahendatakse rahvusvalise projekti teistele osalistele ning millest pannakse kokku laiem pilt Euroroopa kodanikuühiskonna seisundist, vajadustest ja võimalustest. Jaan Tõnissoni Instituut tänab kõiki, kes meie veebiaruteludel osalesid ja omi väärt mõtteid vahendasid.  

 />  <img src= 

 ***

Projekti DIGIT-AL trükiste esimese seeria väljaanded on valminud

Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuharuduse keskus osaleb 2019. aasta lõpust 2021. aasta lõpuni toimuvas ptojektis DIGIT-AL – Digital Transformation in Adult Learning for Active Citizenship. Projektis osalejad koostavad mitmekesise paketi materjale, mis annavad nõu ja tuge täiskavanukoolituses kodanikuharidusega tegelejatele digitaalse transformatsiooni tingimustes. Kuigi projekt muutus juba aasta tagasi vaid internetipõhiseks, pole see häirinud eesmärkide saavutamist. Nüüdseks on valminud meie esimene publikatsioonide pakett - nii veebimaterjalidena kui trükitult. Kaheksa inglisekeelse brosüüriga on internetis võimalik tutvuda aadressil dttools.eu. Need saabuvad trükitutena ka Eestisse, ning soovijail on neid võimalik tasuta JTI Kodanikuhariduse keskusest saada. Loomisel on veel kahed materjalid kodanikuharidusest täiskasvanukoolituses - üks neist on metoodiliste soovituste komplekt, teine valdkondlikku poliitikat puudutav. Lühike "isuärataja" brošüüride kohta eesti keeles on loetav siin.    

 

***

Pöördumine Eesti hariduse asjus

17. detsembril 2020 saatsid Jaan Tõnissoni Instituudi ja Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liikmed riigijuhtidele ja haridusalastele mittetulundusühingutele pöördumise.

Pöördumine oli ajendatud Eesti meedias viimastel aegadel ilmunud haridusteemalistest materjalidest, ning see väljendab ainult dokumendile alla kirjutanud isikute seisukohti. Sellega ei seata eesmärgiks laia ringi kaasava arutelu algatamist, vaid tähelepanu juhtimist mõnedele hariduselus täheldatud probleemidele, et asjaomased ja volitatud institutsioonid saaksid nende suhtes seisukoha võtta ja vajadusel toimida. Pöördumine17dets-allk   

 

***

MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut külas MTÜ Jaan Tõnissoni Seltsil

24. oktoobril külastasid JTI esindajad Tartut ja osalesid Jaan Tõnissoni Seltsi juhatuse koosolekul. Kummagi organisatsiooni tegevusfookus on küll erinev, kuid on ka ühendavat. Kohtumisel arutatigi koostöövõimalusi.

 /> </span><span> <img src= 

 

***

Projekt Unsung Hero Dialogues pandeemiaolukorras

Projektis on partnerid suvel-sügisel 2020 tegelenud mittetulundussektoris töötavate inimeste online anketeerimisega, et selgitada välja sealseid töötingimusi ja probleeme. Eestis täideti ankeeti võrreldes teiste riikidega päris hästi, kuid oodata oleks ikkagi lisa. 27. oktoobrist 01.novembrini toimub Saksamaal Mühlhausenis projekti suvekool. Algselt oli see kavandatud reaalselt toimuvana, kuid pandeemia olukorras on reisimine sedavõrd raske, et ka JTI pidi loobuma oma inimeste saatmisest Saksamaale. Seal see siiski toimub ja nende päevade jooksul on võimalik osaleda virtuaalsetes töötubades.

 

 

***

2020. aasta kevadel uus tööstiil

Ülemaailmne Corona19 pandeemiast tingitud olukord muutis põhjalikult Jaan Tõnissoni Instituudi argipäeva. Mitmed käimasolevate projektide raames toimuma pidanud rahvusvahelised kohtumised jäid reaalelus ära, ning need asendusid arvukate virtuaalkoosolekutega erinevates keskkondades. Ükski virtuaalne koosolek ei asenda küll tegelikke näost-näkku kohtumisi, kuid nendega kohanesime kiiresti. Kahjuks ei olnud võimalik esitada ka uusi projektitaotlusi, mille tähtajad langesid eriolukorra aega.

 /></p>
<p style= 

 

***

Jaan Tõnissoni Instituudi ja Tallinna Veerise lasteaia koostööprojekt "Mängu kaudu õppimise rõõm: mitmekesisus / mitmerahvuslus / mitmekultuurilisus ja jätkusuutlik areng alushariduses"

Tegemist on innovaatilise mini-projektiga, mis edendab maailmahariduse põhimõtteid alushariduses. Projekti käigus toimuvad õpetajate koolitused, kogemustevahetus ning omandatud uute teadmiste ja kogemuste rakendamine igapäevases õppetöös. Eriline rõhuasetus on jätkusuutlikul arengul (erinevad keskkonnateemad) ning mitmekultuurilisusel. Lisaks õppetööle, osalevad lapsed projekti vältel temaatilistel üritustel nagu rahvuste nädal; ülemaailmse veepäeva, maa päeva ja bioloogilise mitmekesisuse päeva tähistamisel.Projekti rahastab organisatsioon Bridge47, läbi Euroopa Liidu vahendite.

 

***

The Unsung Hero Dialogues - Promoting Solidarity and Diversity through Awareness and Policy Reform

Jaan Tõnissoni Instituut osaleb kuni 2021. aastani toimuvas Europe for Citizens projektis The Unsung Hero Dialogues - Promoting Solidarity and Diversity through Awareness and Policy Reform. Projekti koordineerib organisatsioon Culture Goes Europe (CGE) - Soziokulturelle initiative Erfurt E, ning selles osalevad lisaks juhtpartnerile Saksamaalt koos JTI-ga veel partnerid Rumeeniast, Portugalist, Kreekast ja Itaaliast ning kollektiivse partnerina DARE Network.

 

***

Ühiskonnaõpetajate õppeüritus Harju Maakohtus

11. detsembril toimus Harju Maakohtus ühiskonnaõpetuse õpetajate õppeüritus. Harju Maakohtu kohtunik Katre Poljakova andis õpetajatele ülevaate kohtuistungi korralduslikust küljest ning tutvustas kohtupraktikat. Osalejatel oli väga palju küsimusi. Lubja tänava uhiuues kohtumajas korraldati õpetajatele ringkäik. Õppepäeva üks eesmärk oli tutvustada õpetajatele õpilaste õppekäigu korraldamise võimalusi Harju Maakohtusse.

 />   </p>
<p style= 

 

***

Ühiskonnaõpetuse kaasajastatud õppekava

Kodanikuhariduse keskuse juures kaasajastati 2019. aasatl praegukehtivat ühiskonnaõpetuse ainekava. Ainekava kaasajastamisse olid kutsutud panustama kõik Eesti ühiskonnaõpetuse õpetajad. Käimasolevast protsessist teavitati üldsust ka "Õpetajate Lehe" kaudu. Ettepanekuid ning arvamusi ühiskonnaõpetuse õpetamise kohta avaldasid 22 õpetajat, 233 õpilast ja 8 eksperti. Saadud tagasiside analüüsimiseks toimusid õpilaste fookusgrupi aruteluring ning õpetajate nõupidamised. Novembris ja detsembris korraldati protsessiga seotult kaks õppepäeva õpetajatele. Ainekava kaasajastamise käigus valminud dokumendi koondit tutvustati 11. detsembril Harju Maakohtus toimunud õpetajate õppekäigul. 

 

***

Tsivilisatsioonide dialoog ja kultuuridevaheline koostöö

Kodanikuhariduse keskuse juhataja osales Moskva Riikliku Pedagoogikaülikooli kutsel 01. - 04. detsembrini Moskvas toimunud UNESCO konverentsil "Dialogue of Civilizations and Intercultural Cooperation." 

 

***

Ühiskonnaõpetajate õppeüritus Riigikogus08. novembril toimus Riigikogus Eesti välispoliitika alane õppeüritus ühiskonnaõpetuse õpetajatele. Esinesid Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott ning väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja aseesimees Marko Mihkelson.  Üritus oli osa JTI-s 2019. aastal toimuvast Eesti üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse ainekava uuendamise projektist.

 

 /> </span></p>
<p style= 

 

***

19. ASEM-i informaalne inimõiguste alane seminar Norras

04-06. novembril 2019 toimus Norras Tromsø linnas 19. ASEMi kõrgetasemeline inimõiguste teemaline seminar. Seminari võõrustas Norra välisministeerium. Eestist oli seminarile kutsutud JTI kodanikuhariduskeskuse juhataja hr Valdmaa.

 

 

***

Kohtumine Hollandi Hariduse, Kultuuri ja Teaduse Ministeeriumi delegatsiooniga 

01. novembril 2019 kohtusid Jaan Tõnissoni Instituudi direktor Andrus Villem ja Kodanikuhariduse Keskuse juhataja Sulev Valdmaa Hollandi Hariduse, Kultuuri ja Teaduse Ministeeriumi 6-liikmelise delegatsiooniga. Kahe tunni jooksul tutvustati külalistele Jaan Tõnissoni Instituuti, ning keskenduti kodanikuhariduse7ühiskonnaõpetuse arenguloole Eesti hariduses. JTI oli 1990-ndail aastail ainus institutsioon Eestis, mis tegeles süstemaatiliselt üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse kursuse kujundamisega ja integreerimisega Eesti riiklikku õppekavasse, ning selle aine igakülgse toetamisega. Ehkki Hollandi ja Eesti kultuuritraditsioonides ja ajaloos on väga palju erinevat, on võimalik vastastikku õppida. 

 

 /></p>
<p style= 

 

***

Euroopa Arengukoostöö projekt Gruusia maapiirkondades

Septembris-oktoobris toimus JTI arengukoostöö projekti "Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine" raames kolmas visiit mõjupiirkondadesse. Pankisi orus, Mägises-Adžaarias ning Samtskhe-Javakhetis toimusid Eesti ja Gruusia ekspertide läbiviidud seminarid toetamaks piirkonna väikeettevõtjaid, kes tegelevad peamiselt turismiga. 

 /> <img src= 

 

***

Euroopa haridusest Sankt Peterburis

Kodanikuhariduse keskuse juhataja Sulev Valdmaa osales 28. septembril "Centre for German European Studies" kutsel Sankt Peterburis konverentsi "How is the Education Changing in Europe?" plenaarüritusel sõnavõtuga ja viis 29. septembril läbi töötoa õpetajatele. Töötoas tutvustas S. Valdmaa sotsiaalainetes kasutatavaid aktiivseid õppemeetodeid ja tänast Eesti hariduselu.

 />   <img src= 

 

***

Projekt Digital Transformation in Adult Learning for Active Citizenship

Jaan Tõnissoni Instituut osaleb kuni 2022. aastani toimuvas Erasmus+ projektis Digital Transformation in Adult Learning for Active Citizenship (DIGIT-AL). Projekti koordineerib organisatsioon Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB e.V.), ning selles osalevad lisaks juhtpartnerile Saksamaalt koos JTI-ga veel partnerid Lätist, Portugalist, Bulgaariast ning Itaaliast. Projekti käivitusseminar toimus 25. - 27. septembril 2019 Riias.

 

 />   </p>
<p style=

 

***

27. augustil 2019 toimus Berliinis koostöövõrgustiku DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe), mille liikmeks Jaan Tõnissoni Instituut on, peaassamblee. Kuulati ära ja kinnitati 2018. aasta aruanded, ning kavandati üle-Euroopalist koostööd järgnevateks aastateks. Valiti uus 7-liikmeline DARE juhatus.

 /></p>
<p style=

 

***

Juuli alguses külastas Eestit JTI arengukoostöö projekti “Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine“ raames grupp Gruusia maapiirkondade turismiettevõtjaid. Õppereisi raames toimusid mitmesugused kohtumised ning osalejad tutvusid Eesti heade praktikatega Lõuna-Eestis ning Läänemaal. Fotol kohtumised Gruusia Suursaatkonnas Tallinnas ning Haapsalu linnapeaga FraMare Haapsalu Spas. Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

   /> <img src=

 

***

Projekti CURE lõppseminar

Erasmus+ projekti CURE, milles osaleb JTI Kodanikuhariduse keskus, lõppseminar toimus 23. - 27. juunil Tel-Avivis. Projekti tegevused kestavad 2020. aasta märtsikuuni, kuid Tel-Avivis tehti suurprojekti tulemustest kokkuvõtteid. CURE seminarist osavõtjatel oli võimalik osaleda ka MOFET Instituudi 7. rahvusvahelisel konverentsil "The Story of Innovation in Teacher Education".

 /></p>
<p style=

 

***

Fookusgrupi arutelu

25. aprillil 2019 toimus Avatud Eesti Fondi ruumes JTI Kodanikuhariduse keskuse ühiskonnaõpetuse ainekava kaasajastamise projekti osana aruteluring õpilaste fookusgrupiga. Diskussiooni ja rühmatöö käigus andsid õpilased täiendava hinnangu varem kirjalikus küsitluses esitatud hinnangutele ja soovidele ühiskonnaõpetuse aine kaasajastamiseks. 

 

***

Aprillis toimus JTI arengukoostöö projekti "Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine" raames projekti teine visiit projekti mõjupiirkondadesse. Pankisis, Akhalkalakis ning Khulos toimusid Eesti ja Gruusia ekspertide läbiviidud seminarid. Projekti aktiivseimad osalejad tulevad eelseisval suvel Eestisse õppereisile, tutvuma Eesti heade praktikatega. 

 /> <img src=

***

Külaline Indiana Ülikoolist

11. ja 15. märtsil kohtus JTI Kodanikuhariduse keskuse juhataja Sulev Valdmaa Eestis viibiva Indiana Ülikooli professori Terrence Craig Masoniga, kellega Kodanikuhariduse keskusel on olnud kauaaegsed tihedad tööalased suhted. Professor Mason külastab märtsikuus Leedut, Eestit ja Lätit seoses kodanikuõpetuse alase uurimistööga. Kohtumistel kõneldi ka JTI-s käesoleval aastal läbiviidavast ühiskonnaõpetuse ainekava arendusest. 

 />  </p>
<p style=

 

***

Eesti üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse ainekava kaasajastamine

Eesti üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse aine on püsinud üldjoontes muutumatuna juba alates Eesti taasiseseisvumise ajast. JTI kodanikuhariduse Keskus tegeleb 2019. aastal ainekava kaasajastamisega, pöördudes nii ühiskonnaõpetuse õpetajate, õpilaste kui erinevate ühiskonnaelu valdkondade esindajate poole, et koguda senise aineõpetuse kohta arvamusi ning ettepanekuid aine arendamiseks. Konsulteeritakse JTI kauaaegsete välispartneritega, kellega on varasemalt koostööd tehtud.

 

***

Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine

Käesoleval aastal jätkub JTI ja GFSIS neljas ühine projekt "Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine".Käimasoleva projekti üldeesmärgiks on vähendada Gruusia erinevate piirkondade vahelist sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust ja suurendada heaolu sihtpiirkondades.

 

***

Raamat Jaan Tõnissoni Instituudi ajaloost

Jaan Tõnissoni Instituut tähistas eesti poliitiku, kelle nime instituut kannab, 150. sünniaastapäeva. Sel puhul anti välja instituudi rohkem kui veerandsaja aasta pikkust tegutsemist kajastav ajalooline ülevaade. JTI oli asutamise ajal aprillis 1991 taasiseseisvuva Eesti üks esimesi mittetulundusühinguid, mis vist ainukesena tegutseb järjepidevalt tänaseni. Raamatus kajastatakse instituudi tegevust alates selle loomise keerukast poliitilisest ajast kuni 2018. aasta suveni. Ligi veerandtuhandel leheküljel antakse ülevaade instituudi tegevusvaldkondadest ja kogu selle pika aja jooksul teostatud projektidest. Illustreeritud väljaandes on lisaks fotodele instituudi juures töötanud inimeste nimekiri, on publitseeritud ajaloolisi dokumente, esitatud andmetabeleid. Aruande laadis dokumentaalsete ülevaadete mitmekesistamiseks on teksti lisatud intervjuusid mitmete JTI töötajatega ning asutuse tegvusega lähemalt seotud isikutega. Raamatu esitlus toimus 07. detsembril 2018 Tallinnas Vana-Viru tänavas praeguses Tallinna Linnavolikogu hoones, kus instituut 1991. aastal tegutsema hakkas. 

       Loe: JTI ajalugu