Käimasolevad projektid

Ühiskonnaõpetuse aine arendamine

Aeg: 2019

Jaan Tõnissoni Instituut on tegelenud Eestis ühiskonnaõpetuse aine väljakujundamise ja edasiarendamisega iigi taasiseseisvumisest alates. Käesolevaks ajaks on muutunud ilmseks selle aine kardinaalse muutmise vajadus. 2019. aasta jooksul analüüsb kodanikuhariduse keskus riiklikus õppekavas paikeva ühiskonnaõpetuse ainekava täitmise seniseid praktikaid ning töötab koostöös Eesti ja välisriikide partneritega välja soovitused edumeelsetele õpetajatele aineõpetuse kaasasjastamiseks.

 

“STEPS - Survival toolkit for EDC in Postfactual Societies”

Aeg: 2017 - 2019

Erasmus+ kaks aastat kestvas mobiilsusprojektis STEPS osaleb 15 partnerorganisatsiooni erinevatest Euroopa riikidest. Projekti käigus toimuvatel kohtumistel ja seminaridel arutatakse nn tõejärgse ühiskonna loomust, ja seda, kuidas demokraatliku kodakondsuse hariduse (EDC) abil toetada inimeste toimetulekut uuenenud oludes. Lisaks aruteludele ja analüüsidele koostatakse ka hariduslikke materjale, ning korraldatakse nende levitamiseks ja tutvustamiseks koolitusi. Projekti käivitusseminar toimub 2017 aasta juunis Berliinis. Järgmised kohtumised on Hispaanias ja Kreekas.

 

Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia (CURE)

Aeg: 2016-2019

Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse keskus osaleb kolmeaastases (2016 –2019) Erasmus+ projektis Projekti eesmärgiks on edendada kodanikuharidust Iisreaeli ja Gruusia kõrgkoolides, töötadas selleks välja vastava programmi koos õppematerjali ning koolituspakettidega. IIsraeli ja Gruuia kõrgkoolides asutatakse kodanikuhariduse keskused/klubid. CURE-s osaleb kokku 18 partnerit Iisraelist, Gruusiast, Eestist, Austriast, Poolast ja Inglismaalt.

Projekti käivitusseminar toimus 2016. aasta detsembris Tbilisis.