Käimasolevad projektid

Ühiskonnaõpetuse aine arendamine

Aeg: 2019

Jaan Tõnissoni Instituut on tegelenud Eestis ühiskonnaõpetuse aine väljakujundamise ja edasiarendamisega riigi taasiseseisvumisest alates. Käesolevaks ajaks on muutunud ilmseks selle aine kardinaalse muutmise vajadus. 2019. aasta jooksul analüüsb kodanikuhariduse keskus riiklikus õppekavas paikeva ühiskonnaõpetuse ainekava täitmise seniseid praktikaid ning töötab koostöös Eesti ja välisriikide partneritega välja soovitused edumeelsetele õpetajatele aineõpetuse kaasasjastamiseks.

 

Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine

Aeg: 2018 - 2019

Käimasoleva projekti üldeesmärgiks on vähendada Gruusia erinevate piirkondade vahelist sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust ja suurendada sotsiaalmajanduslikku heaolu sihtpiirkondades: Selleks suurendatakse Kahheetia, Javakheti ja Adžaaria turismipotentsiaali ärakasutamist, töötades välja piirkondi hõlmavad / piirkonnaülesed turismitooted- ja marsruudid (sh spetsiifilistes turismivaldkondades) ja tõstes piirkondade turismiettevõtjate valdkondlikku võimekust ja suutlikkust.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. 

 

Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia (CURE)

Aeg: 2016-2020

Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse keskus osaleb nelja-aastases (2016 –2020) Erasmus+ projektis Projekti eesmärgiks on edendada kodanikuharidust Iisreaeli ja Gruusia kõrgkoolides, töötadas selleks välja vastava programmi koos õppematerjali ning koolituspakettidega. Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolides asutatakse kodanikuhariduse keskused/klubid. CURE-s osaleb kokku 18 partnerit Iisraelist, Gruusiast, Eestist, Austriast, Poolast ja Inglismaalt.