JTI Kodanikuhariduse Keskus

Jaan Tõnissoni Instituudi missioon on kaasa aidata kodanikuühiskonna kujunemisele ning tugevdamisele Eestis. Algusest peale oleme pidanud haridust selles tegevuses üheks tähtsamaks valdkonnaks. 1993. aastal kutsuti demokraatia kui kodanikuühiskonna tingimatu eelduse põhimõtete tutvustamiseks ja õpetamiseks kooli kaudu instituudis ellu iseseisev kodanikuõpetuse programm.

Programmi peamiseks eesmärgiks oli pakkuda üldhariduskoolide õpetajatele tuge avatud ühiskonna aluste õpetamisel. Ühiskonnaõpetus kui Eesti taolisele üleminekuühiskonnale vältimatult vajalik hariduse sisu osa leidis tunnustamist ka riigi poolt. 1996. aastal lülitati ühiskonnaõpetus (tollal kodanikuõpetuse nime all) kohustusliku õppeainena Eesti üldhariduskooli Riikliku õppekavasse.

1996. aastal kujundati kodanikuõpetuse programmi baasil välja JTI iseseisev struktuuriüksus Kodanikuhariduse Keskus. Oleme järgnevate aastate jooksul avardanud kodanikuharidusega tegelemist ka väljapoole haridussüsteemi ning loonud koostöösidemeid paljude partneritega Eestis ning välismaal. Tänaseks on Kodanikuhariduse keskuse tegevusvaldkondadeks mitmed erinevad ühiskonnaõpetusega vahetult seotud teemad.

Keskuse tegevus on mitmepalgeline, sisaldades uurimistööd, täiendkoolituse korraldamist, õppevahendite koostamist ja väljaandmist, kirjastamist, konsulteerimist, ekspert- ja arendustegevust.

1999. aastal kirjutasid UNESCO peasekretär Frederico Major ja Eesti Vabariigi kultuuriminister Signe Kivi alla lepingule, millega Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse keskuse juurde lood UNESCO kodanikuõpetuse ja mitmekultuurilise ühiskonna uuringute õppetool. Õppetooli tegevus lõpetati 2016. aastal. Õppetooli juhataja oli Sulev Valdmaa.

 

Kontakt

Sulev Valdmaa, juhataja
Tel. +372 55 514 332
E-kiri: sulev@jti.ee