Ülevaade Jaan Tõnissoni Instituudist

Foto instituudi asutamisest. Pildil teiste hulgas Jüri Luik, Mart Nutt, Avo Kiir ja Mart Laar.

Jaan Tõnissoni Instituut asutati 17. aprillil 1991 ning töötab sellest ajast alates projektimeetodi põhimõttel koostöös suure hulga partneritega Eestist ja välisriikidest.

Instituut teostab uurimisprogramme, korraldab teaduskonverentse, koolitusseminare ja -kursusi ning osutab informatsioonialast teenust õpetajatele, poliitikutele, valitsus- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning mittetulundusühingute liikmetele ja töötajatele, avaldab raamatuid ning muid materjale.

Pärast Eesti taasiseseisvumist alustas instituut tööd poliitiliste ja kohaliku omavalitsuse probleeme käsitlevate koolitusseminaridega ning Eesti - Vene suhteid käsitlevate uurimustega.

Soodustamaks demokraatlikke väärtusi ühiskonnas kujunesid instituudis välja kodanikuhariduse ja inimõiguste koolitusprogrammid ning vastava õppekirjanduse ja -materjalide koostamine koolidele ja avalikkusele. Nimetatud valdkonnas on instituut pööranud tähelepanu migratsiooni kui ka paljurahvuselisuse ja mitmekultuurilisuse teemadele ja probleemidele Eestis.

Instituudi koolituskeskus on registreeritud erakoolide seaduse alusel ning korraldab täiendkoolituskursusi õpetajatele ja õpilastele.

Instituut on kogu oma tegevusaja jooksul olnud aktiivne osaline mittetulundussektori ja kodanikuühiskonna teemade käsitlemisel ning ühendustele soodsa tegevuskeskkonna loomisel.

Instituut on kirjastanud arvukalt raamatuid ja tootnud mitmeid videofilme.

Instituudi tööd korraldab juhataja.